Ir o contido principal
iniciar sesión

Educación publica o regulamento para a homologación e validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias

Deste xeito, a Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria simplifica todo o procedemento e adáptase ás necesidades da administración electrónica para a presentación de solicitudes, recibir a notificación das resolucións e achegar documentación, garantindo ás persoas interesadas o acceso ao procedemento por medios electrónicos, na medida en que sexa compatible cos requisitos formais específicos que debe cumprir a documentación expedida no estranxeiro para ser válida e eficaz en España.

R.