Ir o contido principal
iniciar sesión

Realizadas 2.387.528 exploracions do Programa galego de Detección precoz de Cancro de Mama de 1992 a 2017

O Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama (PGDPCM) realizou no período 1992-2017 un total de 2.387.528 exploracións. No período que vai dende o ano 1992 ata o 2015, detectáronse preto de 8.000 cancros dentro do Programa. Cómpre destacar que o 92% destes tumores tiñan un estadío tumoral baixo e un 66% non tiñan afectación ganglionar no momento do seu diagnóstico.

Grazas ao Programa, a mortalidade por cancro de mama en mulleres galegas que participan nos cribados descendeu en máis dun 20% respecto do previsto sen cribado, tal e como demostra un estudo realizado cos datos desta enfermidade entre os anos 1980 e 2012. En grupos cribados cunha participación superior ao 50%, o risco de morrer por cancro de mama redúcese nun 29%. Este efecto representa un impacto positivo do programa aínda que non pode ser diferenciado totalmente doutros factores, como poden ser as melloras no tratamento do cancro de mama.

Entre os anos 1992-2016, diagnosticáronse 7.998 cancros entre as pacientes remitidas ao hospital para estudo, o que supón un valor preditivo positivo (VPP) de 12,15 % e unha taxa de detección de 3,57 cancros por 1.000 mulleres exploradas. Neste período, recomendóuselles unha valoración clínica adicional ao 2,91% das mulleres exploradas. No resto das mulleres obtívose un resultado normal da exploración mamográfica.

Ademais, estudouse a supervivencia das mulleres galegas entre 50-69 anos diagnosticadas de cancro de mama no período 1996-2009. As mulleres participantes presentaron mellor supervivencia relativa que as do mesmo grupo de idade diagnosticadas á marxe do programa (94’5% fronte ao 83’1% aos 5 anos de seguimento e 76,4% aos 10 anos de seguimento).

A participación das mulleres galegas entre 1992-2017 foi do 78,79%. A participación do programa a partir do ano 2006 é superior ao 75%, sendo o obxectivo de participación desexable establecido polas Guías Europeas de Garantía de Calidade en Cribado e Diagnóstico Mamográfico do 70%.

Ampliación do programa ata os 69 anos

O Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama é un programa plenamente implantado na comunidade autónoma galega. Compre destacar os esforzos realizados para adaptar a capacidade do programa ás novas evidencias que foron xurdindo, como a ampliación da cobertura ata os 69 anos de idade. Ata o ano 2004 a poboación á que ía dirixido o Programa eran todas as mulleres residentes en Galicia de 50 a 64 anos. Seguindo as directrices da Unión Europea, a partir do 2005 o Programa comezou a ampliación progresiva do grupo de idade ata os 69 anos, obxectivo que se acadou no ano 2009.

O cancro de mama segue a ser a o tumor feminino máis frecuente e a primeira causa de morte por cancro en mulleres da Unión Europea. Para abordar este problema, a Consellería de Sanidade puxo en marcha en 1992 o Programa galego de detección precoz do cancro de mama que vén de cumprir 25 anos. Desde aquela, o Programa foise estendendo ata cubrir no ano 1998 o 100% da poboación obxectivo.

A proba básica de cribado é a mamografía. Realízanse dúas proxeccións mamográficas (cranio-caudal e oblicua-medio-lateral) en cada mama cunha periodicidade de dous anos. Se o resultado é negativo, as mulleres reciben a información por carta personalizada, recomendándolles seguir no Programa e convidándoas a repetir o estudo ao cabo de dous anos.

No caso de que sexa necesario realizar unha valoración clínica adicional para chegar a un diagnóstico, infórmase por carta certificada e con xustificante de recepción. Na mesma facilítaselles unha cita para seren atendidas nunha unidade hospitalaria de diagnóstico e tratamento. Esta carta remítese tres días antes da cita e ademais, dous días antes da cita chámase á muller por teléfono para confirmala.
R.