Ir o contido principal
iniciar sesión

O U-Ranking sitúa a USC entre as dez mellores de España polo seu rendemento global

Posto igualmente destacada é o que ocupa na clasificación que recolle os resultados da avaliación da actividade investigadora, na oitava posición, ao mesmo nivel que Cantabria e Illes Balears. No capítulo específico da dimensión da Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico, a institución compostelán ascende á décima posición nun grupo liderado polas universidades politécnicas e polas institucións máis orientadas pola súa natureza cara a transferencia de coñecemento ao sistema produtivo.

Completando o cadro de indicadores, Santiago tamén figura no quinto intervalo atendendo aos resultados de docencia, na parte media dunha clasificación que integran o 95% das institucións que conforman o Sistema Universitario Español en termos de número de estudantes de grao e examina preto de 3.000 graos e dobre graos.

Para avaliar a actividade docente, investigadora e de innovación e desenvolvemento tecnolóxico das universidades, esta clasificación considera catro ámbitos en cada unha destas tres grandes dimensións: acceso a recursos, produción obtida, calidade e internacionalización das actividades. Como explica U-Ranking, cada un dos catro ámbitos mencionados analízase a partir dunha serie de indicadores, en función da dispoñibilidade e idoneidade da información, segundo a dimensión que se está estudiando.
R.