Ir o contido principal
iniciar sesión

O Hub Datalife impulsará o valor de Galicia como biorrexión europea de referencia

Un dos piares sobre os que se asenta este polo é o de ser líder sectorial apoiándose sobre sectores estratéxicos para a economía e a sociedade en Galicia, nos que xa se dispón dunha vantaxe competitiva relevante tanto en materia produtiva, como de provisión de servizos asistenciais e de capacidades científico-técnicas, facendo de Galicia unha das biorrexións europeas.

O liderado tecnolóxico susténtase nunha importante especialización en tecnoloxías disruptivas nas que os centros de competencia, particularmente a USC, posúen ampla experiencia, ademais dun posicionamento competitivo en Europa. O Hub aposta por unha actuación coordinada entre os centros de competencia dixitais e outros centros de competencia sectoriais. Isto permitirá multiplicar o impacto dixital, potenciando as súas sinerxías con outras tecnoloxías sectoriais e mesmo con outras KET, como a biotecnoloxía ou a robótica.

O liderado empresarial acadarase coa participación das principais empresas tractoras dos sectores foco do DIH que servirán de validadores e prescritores de tecnoloxía e exercerán un efecto de arrastre sobre o resto das Pemes do tecido produtivo que operan no seu ámbito de actuación

Os principais obxectivos deste modelo de Hub son cohesionar o sistema galego de innovación articulando modelos de colaboración abertos, articulados entorno á dixitalización, que permitan coñecer e aproveitar as capacidades existentes e reforzar e avanzar na especialización intelixente de Galicia, concentrando os recursos e infraestruturas ao redor de ámbitos estratéxicos para a comunidade, baixo o principio da auto sustentabilidade.
R.